Začenjamo s prireditvami ob prisotnosti gledalcev.

Prireditve bodo potekale na vrtu Krice krace hiše.
Lutkovno gledališče Nebo praznuje dvajset let ustvarjanja. Začeli smo 10. maja s predstavo za odrasle SOBA, ki je bila istega dne pred 20. leti premierno uprizorjena v gradu Khiselstein. Sledilo je odprtje razstave PRELET, ki bo na ogled dva meseca in se bo nadgrajevala tako, da bomo prehodili vseh dvajset ustvarjalnih let. Sledila bo še retrospektiva predstav za otroke, ki se bo zavlekla tudi v junij.

Ob petkih bodo zopet potekale PETKOVE PRIREDITVE, začenši z 21. majem. Predstave se bodo vrstile še ves junij.
Ob sobotah, pa že ves maj, potekajo ustvarjalne delavnice EKO POD ZELENO SMREKO. Delavnice bodo tudi v juniju.
V juliju in avgustu bodo potekali pravljični dogodki: PRAVLJICE NA DVORIŠČIH (različne lokacije) in sobotne pravljice pred stolpom Pungert.
V juliju bomo dvakrat tedensko (torek in četrtek) imeli dopoldansko počitniško ustvarjalno varstvo.
In še kaj se bo našlo, če bo le v skladu z …